สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว
เลขที่ 117 หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130
โทรศัพท์ : 0-53591-207  โทรสาร : 0-53591-207 ต่อ 118  E-mail : admin@laoyao.go.th
Powered By WNT.CO.TH